D & D Kancelaria Adwokacko-Radcowska Spółka Cywilna Cecylia i Józef A. Domaradzcy

5687
 
Kielce 25-351,
Starodomaszowska, 34/3
woj. Świętokrzyskie
tel: 41 343 21 78
fax: 41 343 21 78
www.didkancelaria.com.pl
biuro@didkancelaria.com.pl
 
Józef Domaradzki ; Cecylia Domaradzka ; kancelaria adwokacka ; adwokaci ; adwokat ; kancelaria radcowska ; radcy prawni ; kancelaria radców prawnych ; prawo gospodarcze ; prawo podatkowe ; prawo celne ; prawo pracy ; obsługa prawna przedsiębiorstw ; sporządzanie umów ; prowadzenie spraw sądowych ; opinie prawne ; doradztwo ; Kielce ; województwo świętokrzyskie ; D&D ; Kielce ;
Keywords : Joseph Domaradzki ; Cecylia Domaradzka ; barrister's office ; barristers ; barrister ; office radcowska ; legal adviser ; legal adviser's office ; economic right ; tax right ; customs right ; right work ; the legal service of enterprises ; preparing contracts ; the leadership of judicial matters ; legal opinions ; advising ; Kielce ; świętokrzyskie province ; D & D ; Kielce ;
Schlüsselwörter: Josef Domaradzki ; Eine Cäzilie Domaradzka ; eine Advokatenkanzlei ; Rechtsanwälte ; ein Rechtsanwalt ; eine Kanzlei radcowska ; eines Rechtsberaters ; eine Kanzlei der Rechtsberater ; wirtschaftliches Gesetz ; ein Steuerrecht ; ein Zollrecht ; eines Arbeitsrechts ; eine gesetzliche Bedienung der Unternehmen ; ein Anfertigen Verträge ; eine Führung der Rechtsfälle ; Rechtsgutachten ; ein doradztwo ; Kielce ; świętokrzyskie Woiwodschaft ; D & D ; Kielce ;
Ключевые слова: Юзэф Домарадзки ; Цэцылиа Домарадзка ; канцелярия адвокатская ; адвокаты ; адвокат ; канцелярия radcowska ; юрисконсульты ; канцелярия юрисконсультов ; право хозяйственное ; право налоговое ; право таможенное ; законодательство о труде ; обслуживание юридическое предприятий ; составление договоров {назначь встречу} ; управление дел {причини} судебных ; мнения юридические ; консалтинг ; Кельце ; воеводство świętokrzyskie ; Д&Д ; Кельце ;
 
Adwokaci, Notariusze, Radcy Prawni;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź