System Rewident Sp. z o.o.

brak logo
2205
 
Warszawa 02-528,
Rakowiecka , 30A
woj. mazowieckie
tel: 22 380 03 80
fax: 22 380 03 81
www.system-rewident.com.pl
Brak adresów mailowych
 
badanie sprawozdań finansowych ; prowadzenie ksiąg rachunkowych ; obsługa kadrowo-płacowa ; doradztwo podatkowe ; przeprowadzanie inwentaryzacji ; doradztwo gospodarcze ; usługi szkoleniowe ; Warszawa ;
Keywords : the investigation of reporting financial ; the leadership of arithmetic books ; service kadrowo - pays ; advising tax ; carrying out stock - taking ; advising economic ; training services ; Warsaw ;
Schlüsselwörter: Forschung der Finanzberichte ; eine Führung der Journale ; eine Bedienung kadrowo - Lohn ; eine Steuer ; ein Durchführen eine Bestandsaufnahme ; wirtschaftliches doradztwo ; ein Schulungsdienst ; Warschau ;
Ключевые слова: исследование финансовых отчётов ; управление книг счётных ; обслуживание kadrowo-плата ; консалтинг налоговый ; производство инвентаризации ; консалтинг хозяйственный ; услуги учебные ; Варшава ;
 
Audytorskie Usługi - Rewidenci;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź