"Bartlowizna" Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy i Karczma "Bartla"

3777
 
Goniądz 19-110,
Nadbierzańska, 32
woj. podlaskie
tel: 85 738 06 30
www.biebrza.com.pl
recepcja@biebrza.com.pl
 
Biebrza ; Bartlowizna ; podlasie ; Biebrza Goniadz ; ośrodek Biebrza ; konferencje ; konferencje biebrza ; konferencje w Bartlowiźnie ; wypoczynek Biebrza ; ośrodek wypoczynkowy ; wczasy ; wakacje nad Biebrza ; mazury ; wesela ; urlop ; weekend ; kuchnia regionalna ; Imprezy integracyjne na mazurach ; Konferencje ; Szkolenia ; Wypoczynek ; Profesjonalna organizacja konferencji ; Szkolenia ; turystyka biznesowa ; imprezy integracyjne ; incentive ; eventy ; wypoczynek ; biesiady ; Goniądz ;
Keywords : Biebrza ; Bartlowizna ; podlasie ; Biebrza Goniadz ; centre Biebrza ; conferences ; conferences biebrza ; conferences in Bartlowiźnie ; rest Biebrza ; rest centre ; holidays ; holidays over Biebrza ; mazurkas ; wedding ; leave ; weekend ; regional kitchen ; Integracyjne events on mazurkas ; Conferences ; Training ; Rest ; The professional organization of conference ; Training ; business tourism ; integracyjne events ; incentive ; eventy ; rest ; feast ; Goniądz ;
Schlüsselwörter: Biebrza ; Bartlowizna ; podlasie ; Biebrza Goniadz ; ein Zentrum Biebrza ; Konferenzen ; Konferenzen biebrza ; Konferenzen in Bartlowiźnie ; eine Erholung Biebrza ; ein Erholungzentrum ; Urlaube ; Ferien an Biebrza ; Masuren ; einer Hochzeit ; ein Urlaub ; ein Wochenende ; regionale Küche ; Integracyjne Veranstaltungen auf die Masuren ; Konferenzen ; Einer Schulung ; Eine Erholung ; Eine fachmännische Organisation der Konferenz ; Einer Schulung ; eine Geschäftstouristik ; integracyjne Veranstaltungen ; incentive ; eventy ; eine Erholung ; eines Festessens ; Goniądz ;
Ключевые слова: Бебжа ; Бартлёвизна ; podlasie ; Бебжа Гонядз ; центр Бебжа ; конференции ; конференции biebrza ; конференции в Бартлёвизне ; отдых Бебжа ; центр отдых ; отдых ; каникулы над Бебжа ; мазурки ; свадьбы ; отпуск ; уик-энд ; кухня областная ; Мероприятия интеграции на мазурках ; Конференции ; Обучения ; Отдых ; Профессиональная организация конференции ; Обучения ; туризм бизнес ; мероприятия интеграции ; incentive ; eventy ; отдых ; пиршества ; Гонёндз ;
 
Imprezy, Konferencje, Przyjęcia;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź