Krajowy, Międzynarodowy Przewóz Osób Jol-Car s.c.

3740
 
Zduńska Wola 98-220,
Ochraniew, 52
woj. łódzkie
tel: 43 824 38 53
www.jol-car.htw.pl
Brak adresów mailowych
 
przewóz osób ; przewozy pasażerskie ; przewozy krajowe i zagraniczne ; przewóz grup zorganizowanych ; autokary ; wynajem autokarów ; województwo łódzkie ; Zduńska Wola ;
Keywords : persons' transport ; passenger transports ; national transports and foreign ; the transport of groups organized guided ; coaches ; the renting of coaches ; province łódzkie ; Zduńska Will ;
Schlüsselwörter: Beförderung der Personen ; eine Passagierbeförderung ; eingeborene Beförderungen und ausländisch ; eine Beförderung der Gruppen organisiert ; Reisebusse ; eine Vermietung der Reisebusse ; eine Woiwodschaft łódzkie ; Ein Ofensetzerwille ;
Ключевые слова: провоз лиц ; провозы пассажирские ; провозы отечественные и заграничные ; провоз групп организованных ; туристические автобусы ; wynajem туристических автобусов ; воеводство łódzkie ; Здунска Воля ;
 
Autobusy, Busy - Sprzedaż, Wynajem, Wysposażenie, Serwis;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź