Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

3495
 
ŚWIECIE 86-100,
Laskowicka 3,
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 52 332 44 00-01
fax: 52 332 44 03
www.pbdim-swiecie.pl
techniczny@pbdim-swiecie.pl
 
Budowa i modernizacja dróg ; Ulice ; drogi ; mosty ; masy bitumiczne ; produkcja betonu ; sprzedaż betonu ; sprzedaż emulsji asfaltowych ; Wydobycie i przerób kruszyw ; Zimowe utrzymanie dróg ; ŚWIECIE ;
Keywords : The building and the modernization of roads ; Streets ; road ; bridges ; bituminous masses ; the production of concrete ; the sale of concrete ; the sale of asphalt emulsions ; Gets out and alter kruszyw ; Winter maintenance roads ; ŚWIECIE ;
Schlüsselwörter: Baustelle und Modernisierung der Wege ; Straßen ; eines Wegs ; Brücken ; einer Bitumenmasse ; eine Produktion des Betons ; ein Verkauf des Betons ; ein Verkauf die Asphaltemulsion ; Ein Herausnehmen und verarbeite kruszyw ; Winterliches Halten Wege ; ŚWIECIE ;
Ключевые слова: Стройка и модернизация дорог ; Улицы ; дорогой {дорога} ; мосты ; массы bitumiczne ; производство бетона ; продажа бетона ; продажа эмульсий асфальтовых ; Добычу и переделай щебней ; Зимнее содержание дорог ; МИРЕ ;
 
Drogi i Mosty; Budowlane - Inwestycje, Materiały, Technologie;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź