Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów SA w Leżajsku

4506
 
LEŻAJSK 37-300,
Mickiewicza 79,
woj. podkarpackie
tel: 17 242 83 77
fax: 17 242 83 77
www.pbdim.lezajsk.pl
poczta@pbdim.lezajsk.pl
 
budowa dróg ; budowa autostrad ; budowa lotnisk ; budowa mostów ; budowa ulic ; drogi ekspresowe ; przygotowanie terenu pod budowe ; usługi transportowe ; transport ; handel materiałami budowlanymi ; materiał budowlane ; LEŻAJSK ;
Keywords : the building of roads ; the building of highways ; the building of airports ; the building of bridges ; the building of streets ; express roads ; the preparation of terrain under budowe ; forwarding services ; transportation ; trade building materials ; material building ; LEŻAJSK ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: стройка дорог ; стройка автострад ; стройка аэродромов ; стройка мостов ; стройка улиц ; дорогой {дорога} экспрессное ; подготовка местности под будку ; услуги транспортные ; транспорт ; торговля материалами строевыми ; материал строевое ; ЛЕЖАЙСК ;
 
Budowlane - Inwestycje, Materiały, Technologie; Drogi i Mosty;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź