Drukarnia Witograf Wincenty Nowak

3654
 
Gdańsk 80-453,
Pilotów, 3D
woj. Pomorskie
tel: 58 344 37 92
fax: 58 344 37 92
www.witograf.pl
witograf@witograf.pl
 
Drukarnia Witograf ; usługi poligraficzne ; druk cyfrowy ; tanie naświetlenia ; Gdańsk ; Studio graficzne Gdańsk, kod kreskowy ; naświetlarka AGFA stingray 52 ; szybki druk cyfrowy ; wizytówki wykonane techniką cyfrową ; naświetlanie prac ; matchprint ; skanowanie ; Archiwizacja na CD ; akcydensy ; reklama zewnętrzna ; kody kresowe dla lekarzy ; recepty ; druk recept ; druczki recept ; pieczątki automaty, automat WAGRAF, automat COLOP, automat TRODAT, bloczki recept, kody kreskowe ;
Keywords : Printing house Witograf ; printing services ; digital printing ; the dance of irradiating ; Danzig ; Graphic studio Danzig, line code ; imagesetter AGFA stingray 52 ; pane digital printing ; executed with digital technique visiting-cards ; irradiation works ; matchprint ; scanning ; Filing on CD ; jobbing works ; external advertisement ; borderland codes for doctors ; prescription ; the printing of prescriptions ; the forms of prescriptions ; the stamp the devices, device the WAGRAF, device the COLOP, device the TRODAT, notepads of prescriptions the, line codes ;
Schlüsselwörter: Druckerei Witograf ; poligraficzne Dienste ; digitaler Druck ; ein Tanz des Belichten ; Danzig ; Grafisches Studio ein Danzig, Strichcode ; eine naświetlarka AGFA 52 stingray ; eines Scheibchens digitaler Druck ; getan eine digitale Technik Visitenkarten ; ein Projizieren Arbeiten ; matchprint ; ein Scannen ; Eine Archiwizacja auf CD ; Akzidenzien ; eine Außenwerbung ; ein Grenzcode für die Ärzte ; eines Rezepts ; ein Druck der Rezepte ; kleine Druckschriften der Rezepte ; eines Stempels Automaten, Automat WAGRAF, Automat COLOP, Automat TRODAT, Notizblöcke der Rezepte ein, Strichcode ;
Ключевые слова: Типография Витограф ; услуги poligraficzne ; печать дигитальная ; дешёвые экспозиции ; Гданьск ; Студия графическая Гданьск, код чёрточка ; naświetlarka АГФА stingray 52 ; быстрая печать дигитальная ; визитная карточки выполненные техникой дигитальной ; экспозиция работ ; matchprint ; skanowanie ; Архивизацья на ЦД ; akcydensy ; реклама наружная ; коды концы для врачей ; рецепты ; печать рецептов ; druczki рецептов ; печати автоматы, автомат ВАГРАФ, автомат ЦОЛЁП, автомат ТРОДАТ, блокноты рецептов, коды чёрточки ;
 
Druk, Drukarnie, Poligrafia; Drukarnia WITOGRAF oferuje wykonanie wszelkich usług związanych z poligrafią, przygotowaniem prac do druku
pracami introligatorskimi. Wykonujemy także niskie nakłady za korzystne ceny.
brak galerii


brak opisu
Drukarnia WITOGRAF oferuje wykonanie wszelkich usług związanych z poligrafią, przygotowaniem prac do druku
pracami introligatorskimi. Wykonujemy także niskie nakłady za korzystne ceny.

liceum łódź