BATERPOL S.A.

20476
 
Katowice 40-335,
Obrońców Westerplatte, 108
woj. śląskie
tel: 32 779-20-00 Centrala,
32 779-20-00 wew. 31 Dział handlowy,
telefon: 32 779-20-00 wew. 22 Blachy Druty,
telefon: 32 779-20-00 wew. 53 Transport specjalistyczny
tel: SKUP ZŁOMU AKUMULATOROWEGO: telefon: 32 779-94-90
telefon: 32 771-01-00
fax: 32 779 20 09
www.baterpol.pl
www.recykling-akumulatory.eadresy.eu
sekretariat@baterpol.pl; baterpol@baterpol.pl; zakupy@baterpol.pl
handel@baterpol.pl, tkaluza@baterpol.pl
mrehlich@baterpol.pl, transport@baterpol.pl
 
skup surowców ołowionośnych ; złom akumulatorowy ; złom ołowiu ; surowce ołowionośne ; recykling akumulatorów ; zakład przerobu złomu ; akumulatory ołowiowe ; skup akumulatorów ołowiowych ; ekologiczny recykling ; produkcja ołowiu ; produkcja stopów ołowiu ; skup zużytych akumulatorów ; recyklingu złomu okolice ; blachy ołowiowe ; taśmy ołowiane ; taśmy ołowiane sprzedaż ; blachy ołowiowe sprzedaż ; ołów surowy; ołów surowy kupno; anody; anody sprzedaż; drut ołowiowy; drut ołowiowy sprzedaż ; polipropylen; polipropylen sprzedaż; siarczan sodu; siarczan sodu sprzedaż ; transport specjalistyczny; usługi transportowe ;
Keywords : the purchase of materials the ołowionośnych ; battery scrap-iron ; scrap-iron lead ; materials ołowionośne ; the recycling of batteries ; the institution of processing of scrap-iron ; leaded batteries ; the purchase of leaded batteries ; ecological recycling ; production lead ; the production of alloys the lead ; the purchase of used batteries ; the recycling of scrap-iron the neighbourhoods ; leaded sheet metals ; lead tapes ; lead tapes sale ; leaded sheet metals sale ; the raw lead, raw lead the purchase of, anode, of anode the sale, leaded wire, leaded wire the sale ; the polypropylene, polypropylene the sale, sulphate of soium, sulphate of soium the sale ; specialist transportation, forwarding services ;
Schlüsselwörter: Aufkauf der Rohstoffe ołowionośnych ; ein Akkumulatorschutt ; ein Schutt ein Blei ; Rohstoffe ołowionośne ; ein recykling der Akkumulatoren ; ein Betrieb der Verarbeitung des Schutts ; ein Bleiakkumulator ; ein Aufkauf der Bleiakkumulator ; umweltfreundlicher recykling ; eine Produktion ein Blei ; eine Produktion der Legierungen ein Blei ; ein Aufkauf der gebrauchter Akkumulatoren ; eines recyklingu des Schutts Gegenden ; ein Bleiblech ; eine Bleiband ; eine Bleiband ein Verkauf ; ein Bleiblech ein Verkauf ; ein strenges Blei, strenges Blei ein Kauf der, Anode, der Anode ein Verkauf, Bleidraht, Bleidraht ein Verkauf ; ein polipropylen, polipropylen ein Verkauf, Natriumsulfat, Natriumsulfat ein Verkauf ; fachlicher Transport ein, Frachtdienst ;
Ключевые слова: скупка сырья ołowionośnych ; металлолом аккумулятор ; металлолом свинца ; сырьё ołowionośne ; рециркуляция аккумуляторов ; предприятие przerobu металлолома ; аккумуляторы свинцовые ; скупка аккумуляторов свинцовых ; экологическая рециркуляция ; производство свинца ; производство сплавов {стоп} свинца ; скупка использованных аккумуляторов ; рециркуляции металлолома окрестности ; жести свинцовые ; ленты свинцовые ; ленты свинцовые продажа ; жести свинцовые продажа ; свинец сырой, свинец сырой покупка, аноды, аноды продажа, проволока свинцовая, проволока свинцовая продажа ; polipropylen, polipropylen продажа, siarczan натрия, siarczan натрия продажа ; транспорт специальный, услуги транспортные ;
 
Surowce Wtórne, Złom, Skup Makulatury;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź