P.H.U. Eko-Es

6252
 
Wrocław 53-301,
Ślężna, 88
woj. dolnośląskie
tel: 71 337 03 79
tel: 605 365 323
fax: 71 337 03 79
www.ekoes.pl
ekoes@o2.pl
 
instalacja i pomiary elektryczne ; zabezpieczenia przeciwpożarowe ; ochrona przeciwpożarowa ; pomiary LPG ; pomiary gazowe ; impregnacja i malowanie ognioochronne ; pomiary w strefach zagrożonych wybuchem ; Wrocław ; dolnośląskie ; Wrocław ;
Keywords : installation and electric measurements ; fire - fighting protections ; fire - fighting protection ; measurements LPG ; gas measurements ; fire-extinguishers ; impregnation and depicting ognioochronne ; measurements in menaced with explosion zones ; Wroclaw ; Lower - Silesian ; Wroclaw ;
Schlüsselwörter: Installation und Messungen ; eine Feuergarantie ; ein Brandschutz ; Messungen LPG ; eine Gasmessung ; Feuerlöscher ; ein Imprägnation und Bemalen ognioochronne ; Messungen in den gefährdeten eine Explosion Zonen ; Breslau ; dolnośląskie ; Breslau ;
Ключевые слова: оборудование и замеры электрические ; обеспечения противопожарные ; охрана противопожарная ; замеры ЛьПГ ; замеры газовые ; огнетушители ; impregnacja и окраска ognioochronne ; замеры в зонах пригроженных взрывом ; Вроцлав ; dolnośląskie ; Вроцлав ;
 
Pomiarowe i Kontrolne Urządzenia;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź