Kanadyjska Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie Canadian School of Warsaw

18941
 
Warszawa 02-638,
Bełska, 7
woj. mazowieckie
tel: 22 646 92 89
tel: 22 646 92 88
tel: 697 970 244 -Sekretariat
fax: 22 646 92 88
www.canadian-school.pl
www.kanadyjska-podstawowka.eadresy.eu
www.przedszkole-anglojezyczne.atadres.com
secretary@canadian-school.pl
 
Kanadyjska Szkoła Podstawowa ; Międzynarodowe Przedszkole ; Szkoła Dla Cudzoziemców ; Szkoła Kanadyjska ; Szkoła Międzynarodowa ; Szkoły Warszawa ; Szkoły niepubliczne ; Przedszkole niepubliczne ; Program IB ; Program IBO ; Warszawa ;
Keywords : Canadian Basic School ; International Kindergarden ; School For Foreigners ; Canadian school ; International school ; School Warsaw ; Unpublic schools ; Unpublic kindergarden ; Programme IB ; Programme IBO ; Warsaw ;
Schlüsselwörter: Kanadische Grundschule ; Internationaler Kindergarten ; Eine Schule Für die Ausländer ; Kanadische Schule ; Internationale Schule ; Einer Schule Warschau ; Niepubliczne Schulen ; Niepubliczne Kindergarten ; Ein Programm IB ; Ein Programm IBO ; Warschau ;
Ключевые слова: Канадская Начальная Школа ; Международный Детсад ; Школа Для Иностранцев ; Школа Канадская ; Школа Международная ; Школы Варшава ; Школы публичные ; Детсад публичный ; Программа ИБ ; Программа ИБО ; Варшава ;
 
Szkoły Niepubliczne;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź