Mikronika

brak logo
2652
 
Poznań 60-001,
Wykopy, 2/4
woj. wielkopolskie
tel: 61 665 56 00
www.mikronika.pl
Brak adresów mailowych
 
systemy dyspozytorskie ; moduły DMS/EMS ; gospodarka energią ; automatyki stacji ; urządzenia ; urządzenia stacyjne SO-5xxx ; urządzenia telemechaniki radiowej ; urządzenia dla stacji rtv ; synchronizacja czasu ; Poznań ;
Keywords : dyspozytorskie systems ; modules DMS / EMS ; economy energy ; the automatyki of station ; device ; device stacyjne SO -5xxx ; the device of radio telemechanics ; device for station rtv ; the synchronisation of time ; Meetings ;
Schlüsselwörter: Systeme ; Module DMS / EMS ; eine Wirtschaft eine Energie ; einer Automatik des Bahnhofs ; einer Einrichtung ; einer Einrichtung stacyjne SO -5xxx ; einer Einrichtung das Radio ; einer Einrichtung für den Bahnhof rtv ; eine Synchronisation der Zeit ; Erkenntnisse ;
Ключевые слова: системы диспетчеры ; модули ДМС/ЭМС ; экономика энергией ; automatyki станции ; оборудование ; оборудование станция СО-5xxx ; оборудование telemechaniki радио ; оборудование для станции rtv ; синхронизация времени ; Познань ;
 
Radiotelekomunikacyjny Sprzęt;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź