Zakład produkcyjno-usługowy Henter. Teresa Pęcherska

4666
 
Uniejów 99-210,
Dąbska, 55
woj. łódzkie
tel: 63 288 82 81
fax: 63 288 82 81
www.henter.pl
henter10@wp.pl
 
przewóz osób ; organizacja wycieczek ; transport osób ; przewozy autokarowe ; przewóz grup ; prace ślusarskie ; prace tokarskie ; obróbka mechaniczna ; mechanika pojazdów ciężarowych i autokarów ; specjalizacja: remonty kapitalne silników ; Renault do samochów ciężarowych i autokarów ; Uniejów ;
Keywords : persons' transport ; the organization of trips ; persons' transportation ; coach transports ; the transport of groups ; ślusarskie works ; turning works ; mechanical processing ; the mechanic of weight vehicles and the coaches ; specialisation: the overhauls of engines ; Renault to weight samochów and coaches ; Uniejów ;
Schlüsselwörter: Beförderung der Personen ; eine Organisation der Ausflüge ; ein Transport der Personen ; eine Reisebusbeförderung ; eine Beförderung der Gruppen ; ślusarskie Arbeiten ; Drecherarbeit ; mechanische Bearbeitung ; eines Mechanikers der Lastfahrzeug und Reisebusse ; eine Spezialisierung: Generalüberholungen der Motoren ; Renault in die Last und Reisebusse ; Uniejów ;
Ключевые слова: провоз лиц ; организация экскурсий ; транспорт лиц ; провозы туристические автобусы ; провоз групп ; работы слесари ; работы токарные ; обработка механическая ; механика средств передвижения грузовых и туристических автобусов ; область специализации: капитальные ремонты двигателей ; Рэнаульт к samochów грузовые и туристических автобусов ; Унеюв ;
 
Autobusy, Busy - Sprzedaż, Wynajem, Wysposażenie, Serwis;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź