Tamtron S.A.

4002
 
Katowice 40-687,
Sobocińskiego, 19A
woj. śląskie
tel: 32 202 67 67
fax: 32 205 91 91
www.tamtron.com.pl
biuro@tamtron.com.pl
 
wagi samochodowe ; systemy pomiaru nacisku ; produkcja systemów wagowych ; projektant wag ; montaż systemów wagowych ; Katowice ;
Keywords : car weights ; the systems of measurement of pressure ; the production of weight systems ; the designer of weights ; the assembly of weight systems ; Katowice ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: весы автомобильные ; системы замера напора ; производство систем весовщиков ; проектировщик вес ; монтаж систем весовщиков ; Катовице ;
 
Pomiarowe i Kontrolne Urządzenia;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź