Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA

11556
 
Kędzierzyn - Koźle 47-200,
24 Kwietnia, 4
woj. opolskie
tel: 77 482 71 80
tel: 77 482 87 02
fax: 77 482 56 79
www.prdim-kk.pl
sekretariat@prdim-kk.pl
 
roboty drogowe ; drogi i mosty ; budowa dróg i mostów ; kostka brukowa ; modernizacja dróg ; Kędzierzyn - Koźle ;
Keywords : road robots ; road and bridges ; the building of roads and the bridges ; street paper ankle ; the modernization of roads ; Kędzierzyn - Billy - goat ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: роботы {работы} дорожные ; дорогой {дорога} и мосты ; стройка дорог и мостов ; косточка brukowa ; модернизация дорог ; Кэндзежин - Козле ;
 
Drogi i Mosty;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź