Skarbek Leonard Kancelaria Prawa Patentowego i Autorskiego

brak logo
3104
 
Warszawa 02-811,
Pustułeczki 30a-1,
woj. mazowieckie
tel: 22 825 97 07
fax: 22 825 69 68
www.skarbek.pomocprawna.pl
skarbek@pomocprawna.pl
 
rzecznik patentowy ; znaki firmowe ; kancelaria prawna ; patenty ; patent ; prawo autorskie ; nieuczciwa konkurencja ; wycena znaku towarowego ; spory sądowe ; spory sądowo-administracyjne ; Warszawa ;
Keywords : patent spokesman ; company signs ; legal office ; patents ; patent ; author's right ; dishonest competition ; the pricing of freight sign ; considerable judicial ; considerable sądowo - administrative ; Warsaw ;
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: поборник патентный ; знаки фирменные ; канцелярия юридическая ; патенты ; патент ; авторское право ; нечестная конкуренция ; расценка заводской марки ; довольно большой {спор} судебное ; довольно большой {спор} судебный-административное ; Варшава ;
 
Rzecznicy Patentowi;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź