"Precon Polska" Sp. z o.o.

brak logo
3445
 
Warszawa 02-672,
Domaniewska , 47
woj. Mazowieckie
tel: (22) 622 22 09
www.precom.com.pl
info@precom.com.pl;
 
Płytkie Kanały Gnojowe, Ruszty Dla Bydła I Trzody Chlewnej, Ruszty Do Produkcji Podłoża Dla Pieczarek, ściany Prefabrykowane, Zbiorniki Na Gnojowicę, Zbiorniki Na Gnojowicę Lub Gnojówkę Warszawa, Zsypy, żelbetonowe Silosy Na Kiszonki
Keywords : The shallow Gnojowe Channels, Grills For Cattle And the swine, Grills To Production of Sbasis For Mushrooms the, Prefabricated walls, the Reservoirs On Gnojowicę, the Reservoirs On Gnojowicę Or the Gnojówkę Warsaw, Pouring, the reinforced the cements Silos On Silage
Schlüsselwörter: Flach Gnojowe Kanäle, Rost Für das Vieh Und Herde Schweinestalls, Rost In die Produktion des Grundes Für die Champignons, Prefabrykowane Wände, Tanke Auf Gnojowicę, Tanke Auf Gnojowicę Oder Jauche Warschau, Müllschlucker, żelbetonowe Silos Auf des Gärfutter
Ключевые слова: Мелкие Каналы Навозы, Решётки Скотный И Стада Хлевнэй, Решётки К Производству Почвы Для Шампиньонов, стены Прэфабрыкованэ, Бассейны На Гноёвицэ~, Бассейнах На Гноёвицэ~ Или Навозной жиже Варшава, Мусоропроводы, żelbetonowe Силосы На Силосы
 
Rolnicze Maszyny, Sprzęt;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź