Weatherford Poland Sp. z o.o.

brak logo
3193
 
Warszawa 02-796,
Migdałowa , 4
woj. Mazowieckie
tel: (22)645 13 31
tel: (22)645 13 33
www.weatherfordpoland.pl
pipetest@2a.pl;
 
Alibracja, Badania Rurociągów, Badanie Gazociągów, Czyszczenie Rurociągów, Kalibracja, Próby Ciśnieniowe, Próby Hydrauliczne, Próby Specjalne, Próby Stresowe, Suszenie Rurociągów, Wyszukiwanie Nieszczelności Rurociągów
Keywords : The Alibracja, Investigation of Pipelines, Investigation of Gaspipe, Cleaning the Pipelines, Calibration the, Pressure Tests, the Hydraulic Tests the, Special Tests, the Stress Tests the the, Drying the Pipelines, Finding the Leak of Pipelines
Schlüsselwörter: Alibracja, Forschung der Rohrleitungen, Forschung der Gasleitungen, Reinigen Rohrleitungen, Kalibracja eine, Druckprobe, Hydraulische Proben, Spezielle Proben, eine Streßprobe ein Zusammensuchen ein, Trocknen Rohrleitungen, eine Undichtheit der Rohrleitungen
Ключевые слова: Алибрацья, Исследования Трубопроводов, Исследование Газопроводов, Чистка Трубопроводов, Калибрацья, Пробы Давления, Пробы Гидравлические, Пробы Специальные, Пробы Стрессы, Высушивание Трубопроводов, Разыскивание неплотного Трубопроводов
 
Instalacje, urządzenia gazowe;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź