Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Ośrodek Kolonijno Wypoczynkowy w Koszelance

4260
 
Łochów 07-130,
Pokoju 75,
woj. mazowieckie
tel: 25 675 13 88
tel: 25 675 24 04
tel: 504155325
fax: 25 675 24 04
www.lochow-koszelanka.nlot.pl
www.www.gminalochow.pl/koszelanka.html
zoss-lochow@wp.pl
 
Baza Noclegowa, Kajaki, Kolonie, Koszelanka, Nadkole, Ośrodek Kolonijno Wypoczynkowy W Koszelance, Ośrodek Kolonijny, Ośrodek Wypoczynkowy, Ośrodki Szkoleniowe, Rzeka Liwiec, Spływy Kajakowe, Szkolenia, Wielofunkcyjna Nowoczesna Hala Sportowa, Wypoczynek, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych, Zielone Szkoły, Łochów
Keywords : The Hostel base the, Kayaks, the Colonies, Koszelanka, Nadkole, Centre the Rest Kolonijno In Koszelance, the Centre the Kolonijny, Rest Centre the, Training Centres, the River the Liwiec the, Kayak Raftings, of Training, Versatile Modern Sport Hall, Rest, Team of Service of Council Schools the, Green Schools, the Łochów
Schlüsselwörter:
Ключевые слова: База Ночлег, Байдарки, Кёльны, Кошэлянка, Надколе, Центр Колёнийно Отдых В Кошэлянцэ, Центре Колёнийны, Центр Отдых, Центры Учебные, Река Ливец, Стоки Байдарки, Обучения, Велёфункцыйна Современный Зал Спортивный, Отдых, Коллектив Обслуживания Школ Самоуправлений, Зелёные Школы, Лохув
 
Pensjonaty, Domy Wypoczynkowe, Noclegi; Dokładny adres:
Pokoju 75
Łochów 07-130
woj. Mazowieckie
brak galerii


brak opisu
Dokładny adres:
Pokoju 75
Łochów 07-130
woj. Mazowieckie

liceum łódź