Skorpion ZPCHR Agencja Ochrony Mienia i Konwojowania Bolesław Bembnista

5492
 
Bydgoszcz 85-863 ,
Bohaterów Kragujewca 3/77,
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 52 346 17 12
tel: 501 194 333
fax: 52 346 17 12
www.ochronaskorpion.pl
biuro@ochronaskorpion.pl
skorpionbb@interia.pl
 
Ochrona Mienia ; Ochrona Fizyczna Obiektów ; Ochrona Fizyczna ; Montaż Systemów Antywłamaniowych ; Konwojowanie Wartości Pieniężnych ; Konwojowanie Bydgoszcz ; Kompleksowe Sprzątanie Szatni ; Kompleksowe Sprzątanie Stołówek ; Skorpion ; Skorpion Bydgoszcz ; Sprzątanie Pomieszczeń Biurowych ; Systemy Antywłamaniowe ; Bydgoszcz ;
Keywords : The protection of Possessions ; The Physical protection of Objects ; Physical protection ; The assembly of Anti - burglary Systems ; Escorting Money Values ; Escorting Bydgoszcz ; Complex Clearing Changes room ; Complex Clearing Canteens ; Scorpion ; Scorpion Bydgoszcz ; Clearing Office Rooms ; Anti - burglaries systems ; Bydgoszcz ;
Schlüsselwörter: Schutz der Habe ; Ein Physischer Schutz der Gegenstände ; Physischer Schutz ; Eine Montage der Antywłamaniowych Systeme ; Ein Eskortieren Geldliche Werte ; Ein Eskortieren Bydgoszcz ; Komplexes Aufräumen eine Garderobe ; Komplexes Aufräumen Kantinen ; Ein Skorpion ; Ein Skorpion Bydgoszcz ; Ein Aufräumen Büroräume ; Antywłamaniowe Systeme ; Bydgoszcz ;
Ключевые слова: Охрана Имущества ; Охрана Физическая Объектов ; Охрана Физическая ; Монтаж Систем Антывламанёвых ; Конвоирование Ценностей Денежных ; Конвоирование Быдгощ ; Комплексная Уборка Гардероба ; Комплексная Уборка Столовых ; Скорпион ; Скорпион Быдгощ ; Уборка Помещений Канцелярских ; Системы Антывламанёвэ ; Быдгощ ;
 
Ochrona Osób i Mienia;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź