Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie

brak logo 1400
 
Konecka 46,
97-330, Sulejów
woj. łódzkie
tel: 0 44 616 21 63
www.zmmzk.sulejow.pl
mzk_sulejow@om.pl
 
komunalne usługi ; wywóz śmieci ; gospodarka odpadami ; usługi porządkowe ; gospodarka komunalna ; Sulejów ;
Keywords : municipal services ; transportation throws litter about ; economy wastes ; serial services ; municipal economy ; Sulejów ;
Schlüsselwörter: kommunale Dienste ; Müllabfuhr ; eine Wirtschaft Abfälle ; ein Ordnungsdienst ; kommunale Wirtschaft ; Sulejów ;
Ключевые слова: коммунальные услуги ; вывоз дряней ; экономика отбросами ; услуги порядковые ; экономика коммунальная ; Сулеюв ;
 
Ochrona Środowiska, Usługi Komunalne;
brak galerii


brak opisu

liceum łódź